Πληροφορίες: Το site μας χρησιμοποιεί cookies για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να καθορίσετε τις προϋποθέσεις για την αποθήκευση cookies στον browser σας.

επιφύλαξη

  • Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης λόγω ανωτέρας βίας..
  • Για τυχόν συνέπειες που θα προκύψουν από ασύμφωνη με τους κανονισμούς παραγγελία εκ μέρους του αγοραστή ή η παροχή ανακριβών πληροφοριών στο έντυπο τη φόρμα εγγραφής του μαγαζιού - η ευθύνη του αγοραστή.
  • Οι φωτογραφίες που αναρτώνται στο κατάστημαMaxBeads.gr μπορούν, για τεχνικούς λόγους, σε μικρό βαθμό να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
  • Ο πωλητής καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα πωλήθηκαν στην υψηλότερη ποιότητα. Τα Προϊόντα του καταστήματος μπορεί να περιέχουν νικέλιο ή μόλυβδο (κυρίως τα ημιακατέργαστα τεμάχια). Τα άτομα με αλλεργίες σε αυτές τις ουσίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας.
  • Τα προϊόντα που προσφέρονται από το κατάστημα δεν είναι παιχνίδια και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από παιδιά.
  • Τα εμπορεύματα προσφέρονται από τον πωλητή όταν βρίσκονται υπό την επίδραση του ήλιου, του αέρα και του νερού, μπορεί να χάσουν τις φυσικές και χημικές ιδιότητες τους(π.χ χρώμα, σχήμα). Τα εμπορεύματα μπορούν επίσης να αλληλεπιδράσουν με άλλες ουσίες ή υλικά (π.χ. κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) ως εκ τούτου, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προϊόντα μας δεν μπορουν να χρησιμοποιηθούν. Αυτοί που έχουν αμφιβολίες για το αν ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο σκοπό παρακαλούνται πριν από την αγορά του να επικοινωνήσουν με τον πωλητή.